Udskriv

Om Begravelseskassen Danmark

Begravelseskassen Danmark blev stiftet i 1881 og hed oprindeligt Dansk Ligbrændings-
forening.

Omkring år 1900 var ideen om at blive brændt imod myndighederne og kirkens holdning, og derfor krævede myndighederne, at folk kunne fremvise bevis på, at de ved deres død ønskede at blive brændt.

Dette førte til, at Dansk Ligbrændingsforening fra starten af 1900-tallet tilbød en række forskellige forsikringsordninger, hvor danskere kunne spare op til dette. Ordningerne blev etableret med stor succes frem til omkring 1940.

Begravelseskassen Danmark er en selvstændig juridisk forening og er ejet af de personer, som har indgået en aftale med Begravelseskassen Danmark. Egenkapitalen sikrer således medlemmernes indskud, og formuen i Begravelseskassen Danmark er placeret i værdipapirer og fast ejendom.

Læs mere om Begravelseskassen Danmark


Administration
Bestyrelse

Historie
 
   
Download vedtægter  
   

Læs mere