Udskriv

Forudbetalt begravelse

Alle, der har stået for at arrangere en begravelse, ved, at der er mange ting, man skal tage stilling til, og at det kan være et pres midt i sorgen at skulle vælge kiste, ligtøj, urne m.m.


Med en Forudbetalt Begravelse betyder det, at meget er aftalt på forhånd, samt at der er betalt  for bedemandens ydelser og service.

Hvad er en Forudbetalt Begravelse?

  • En aftale hvor du selv tager stilling til mange praktiske ting ved din begravelse/bisættelse
  • Du skal være fyldt 50 år for at kunne indgå aftalen
  • Hvor du forudbetaler en del af omkostningerne for din begravelse/bisættelse. 
  • Du kan vælge mellem tre forskellige ydelser inden for hver aftale, der tilpasses dig og dine ønsker. Prisen for den enkelte aftale dækker de forskellige ydelser inden for hver aftale, uanset dødstidspunkt. 
  • Du kan som tillæg afsætte et ekstra beløb (tillægsydelser) til andre ønsker end dem som aftalen omfatter. Hvis dette beløb overstiger de faktiske omkostninger, udbetales overskuddet til boet. 
  • Aftalen om en Forudbetalt Begravelse administreres af Begravelseskassen Danmark, der er en selvstændig juridisk forening, som er ejet af medlemmerne i Begravelseskassen Danmark.
  • I henhold til vedtægterne for Begravelseskassen Danmark kan du til enhver tid opsige aftalen ligesom dine pårørende kan bruge en anden bedemand end Begravelse Danmark.  Download Vedtægter
  • Ved opsigelse eller brug af anden bedemand vil der ske et fradrag på 5% til dækning af administrationsomkostningerne i forbindelse med aftalen


Tre forskellige aftaler

Du kan vælge mellem tre forskellige aftaler, der kan tilpasses dig og dine ønsker. Udover de viste garanterede ydelser kan der for hver aftale afsættes et ekstra beløb til ønskede tillægsydelser efter nærmere aftale. Den enkelte aftale betales kontant.

Klik på den ønskede aftale for at blive kontaktet vedrørende bestilling.

» Blå aftale

Pris: 15.975,00 kr.

» Lilla aftale

Pris: 19.800,00 kr.

» Bordeaux aftale

Pris: 25.900,00 kr.
Vejledning Rådgivning og information til de efterladte Vejledning Rådgivning og information til de efterladte Vejledning Rådgivning og information til de efterladte
Attester Vi tager os alle nødvendige papirer til myndighederne. Vi hjælper også med eventuel kontakt til præst, kirke, kapel, kirkegård, blomsterhandler og stenhugger. Attester Vi tager os af alle nødvendige papirer til myndighederne.
Vi hjælper også med eventuel kontakt til præst, kirke, kapel, kirkegård, blomsterhandler og stenhugger.
Attester Vi tager os alle nødvendige papirer til myndighederne. Vi hjælper også med eventuel kontakt til præst, kirke, kapel, kirkegård, blomsterhandler og stenhugger.
Kiste Vi leverer en polstret, hvid kremerings- eller begravelseskiste uden dekoration samt hvidt ligtøj. Kiste Vi leverer en polstret, hvid kremerings- eller begravelseskiste med dekoration samt hvidt ligtøj. Kiste Vi leverer en polstret, kremerings eller begravelseskiste i lyst fineret ædeltræ samt hvidt ligtøj.
Rustvogn Vi står for al nødvendig rustvognskørsel inden for afdødes bopælskommune, dog maks. 50 km. Rustvogn Vi står for al nødvendig rustvognskørsel i Danmark (ikke Grønland og Færøerne) Rustvogn Vi står for al nødvendig rustvognskørsel i Danmark (ikke Grønland og Færøerne)
Urne Vi leverer en godkendt urne. Urne Vi leverer en godkendt urne og sørger for transport til kirkegården. Urne Vi leverer en godkendt urne og sørger for transport til kirkegården.
        Urnepynt Vi sørger for pynt til urnen med årstidens blomster.
    Blomster og
transport
Vi sørger for pynt til kisten med årstidens blomster. Vi sørger for, at blomsterne efter højtideligheden bringes til kirkegården Blomster og
transport
Vi sørger for blomsterdekorationer på og foran kisten med blomster efter eget valg. Vi sørger for, at blomsterne efter højtideligheden bringes til kirkegården.
        Sanghæfte eller
Salmeblade
Vi sørger for fremstilling af sanghæfter eller salmeblade sat op og trykt i det nødvendige antal.
Højtidelighed Vi er til stede ved højtideligheden og hjælper i nødvendigt omfang. Højtidelighed Vi er til stede ved højtideligheden og hjælper i nødvendigt omfang. Højtidelighed Vi er til stede ved højtideligheden og hjælper i nødvendigt omfang.
Tillægsydelser Annoncering.
Salmeblade.
Solist.
Sammenkomst efter højtidligeligheden.
Krematorie- og kirkegårdsudgifter.
Gravsten med inskription.
Andre ønsker. 
Tillægsydelser Annoncering.
Salmeblade.
Solist.
Sammenkomst
efter højtideligheden.
Krematorie- og kirkegårdsudgifter.
Gravsten med inskription.
Andre ønsker. 
Tillægsydelser Annoncering.
Salmeblade.
Solist.
Sammenkomst efter højtideligheden.
Krematorie- og kirkegårdsudgifter.
Gravsten med inskription.
Andre ønsker.
Læs mere