FAQ

Her er en samling af de spørgsmål, som oftest bliver stillet

Forudbetalt Begravelse konceptet er udviklet i samarbejde med Begravelse Danmark og Begravelse Danmark har garanteret levering af de ydelser der omtales i den enkelte ordning. De efterladte kan godt vælge en anden bedemand end Begravelse Danmark og Begravelseskassen Danmark vil udbetale værdien af ordningen (excl. administrationsomkostninger) til boet eller til den valgte bedemand. Hvorvidt den valgte bedemand kan levere de ydelser der er indgået i aftalen, skal afklares af de efterladte med den valgte bedemand.
Begravelseskassen Danmark har intet at gøre med den udførende bedemand/bedemandsforretning, så evt. begravelseshjælp vil altid tilgå boet/pårørende eller den udførende bedemand.
Ja, hvis du ønsker at ophæve dit køb af forudbetalt begravelse, kan du få dine penge retur minus et gebyr for administration på 5% jvf. vedtægterne.
Ja, du kan til enhver tid opsige aftalen. Ved opsigelse eller brug af anden bedemand vil du få tilbagebetalt dit indskudte beløb fratrukket 25% til dækning af administrationsomkostninger, jvf. vedtægterne.
Ja. Når Begravelseskassen Danmark har modtaget en kopi af dødsanmeldelsen, udbetaler vi det opsparede beløb til boet eller de pårørende. Der er ingen krav om, hvad beløbet herefter bliver brugt til.
Forudbetalt Begravelse forrentes som minimum med udviklingen i pristallet. Herudover kan der også tilskrives bonus.
Ja, Forudbetalt Begravelse kan kun tegnes af personer som er +50 år.
Ja, hvis du ønsker at skifte til en mere omfattende Forudbetalt Begravelse kan du altid betale forskellen mellem ordningerne og dermed få en anden aftale.
Forudbetalt Begravelse dækker bedemandens omkostninger såfremt dødsfaldet sker i Danmark. Hvis dødsfaldet sker i udlandet, vil værdien af den Forudbetalte Begravelse blive udbetalt til boet.
Nej, Begravelseskassen Danmark varetager alene denne aftale. Men det vil altid være godt at nævne, at man har tegnet en Forudbetalt Begravelse i andre dokumenter som f.eks Min Sidste Vilje eller i et testamente.
Du modtager et girokort fra Begravelseskassen Danmark, som du kan betale via netbank eller på posthuset. Aftalen er først gældende, når Begravelseskassen Danmark har modtaget det indbetalte beløb.
Begravelseskassen Danmark er en selvstændig juridisk forening, der er ejet af de personer, som indbetaler et beløb til en aftale i Begravelseskassen Danmark. Begravelseskassen Danmark skal således ikke tænke på at skabe overskud til aktionærer eller privatpersoner. Overskud i Begravelseskassen Danmark anvendes alene til at øge formuen i Begravelseskassen Danmark og dermed muligheden for at forhøje eventuelle bonusudbetalinger.
Ja, hvis der er indbetalt beløb til tillægsydelser, og dette beløb ikke anvendes fuldt ud, bliver restbeløb udbetalt til boet.
Nej, Begravelseskassen Danmark har intet kendskab til de individuelle ønsker.
Nej, ingen af ordningerne har indflydelse på beregning af eventuelle personlige tillæg fra kommunen.
Ja, Forudbetalt Begravelse og Opsparingsordningen vil indgå på samme måde som andre begravelsestilskud og aktiver.
Nej, der er ikke skattemæssigt fradrag for oprettelse af en Forudbetalt Begravelse eller en Opsparingsordning.
Det er som udgangspunkt en privat sag, om du opretter en Forudbetalt Begravelse eller en Opsparingsordning. Men vi opfordrer kraftigt til, at du orienterer dine nærmeste om eventuelle aftaler.
Nej, En forudbetalt Begravelse dækker alene omkostningen til bedemandens ydelser og som beskrevet i aftalen. Der er altså ikke indeholdt øvrige omkostninger til f.eks gravsted, kirke, krematorium, blomster og gravsten.
Ja, du kan indbetale et ekstra beløb, som kan bruges i forbindelse med omkostningerne til gravsted, kirke/krematorium, blomster og gravsten.
Beløb, som ikke bliver hævet, indgår i Begravelseskassen Danmarks formue og vil bidrage til afkastet i Begravelseskassen Danmark og dermed blive anvendt til forøget bonus til medlemmerne i Begravelseskassen Danmark.