Forudbetalt begravelse/bisættelse

Alle, der har stået for at arrangere en begravelse, ved, at der er mange ting, man skal tage stilling til, og at det kan være et pres midt i sorgen at skulle vælge kiste, ligtøj, urne m.m. Mange pårørende finder det befriende ikke at skulle tænke på økonomien bag en begravelse/bisættelse. De efterlevende kan finde tryghed i at valget til ceremonien er taget af den afdøde selv. Med en Forudbetalt Begravelse/bisættelse betyder det, at meget er aftalt på forhånd, samt at der er betalt for bedemandens ydelser og service.

Hvad er en Forudbetalt Begravelse/bisættelse?

  • En aftale hvor du selv tager stilling til mange praktiske ting ved din begravelse/bisættelse
  • Du skal være fyldt 50 år for at kunne indgå aftalen
  • Hvor du forudbetaler en del af omkostningerne for din begravelse/bisættelse. 
  • Du kan vælge mellem tre forskellige ydelser inden for hver aftale, der tilpasses dig og dine ønsker. Prisen for den enkelte aftale dækker de forskellige ydelser inden for hver aftale, uanset dødstidspunkt. 
  • Du kan som tillæg afsætte et ekstra beløb (tillægsydelser) til andre ønsker end dem som aftalen omfatter. Hvis dette beløb overstiger de faktiske omkostninger, udbetales overskuddet til boet. 
  • Aftalen om en Forudbetalt Begravelse administreres af Begravelseskassen Danmark, der er en selvstændig juridisk forening, som er ejet af medlemmerne i Begravelseskassen Danmark.
  • I henhold til vedtægterne for Begravelseskassen Danmark kan du til enhver tid opsige aftalen ligesom dine pårørende kan bruge en anden bedemand end Begravelse Danmark.  Download Vedtægter
  • Ved opsigelse eller brug af anden bedemand vil der ske et fradrag på 5% til dækning af administrationsomkostningerne i forbindelse med aftalen

 


Tre forskellige aftaler

Du kan vælge mellem tre forskellige aftaler, der kan tilpasses dig og dine ønsker. Udover de viste garanterede ydelser kan der for hver aftale afsættes et ekstra beløb til ønskede tillægsydelser efter nærmere aftale. Den enkelte aftale betales kontant.