Om Begravelseskassen Danmark

Begravelseskassen Danmark blev stiftet i 1881 og hed oprindeligt Dansk Ligbrændings- forening. Med en Forudbetalt Begravelse betyder det, at meget er aftalt på forhånd, samt at der er betalt for bedemandens ydelser og service.

Omkring år 1900 var ideen om at blive brændt imod myndighederne og kirkens holdning, og derfor krævede myndighederne, at folk kunne fremvise bevis på, at de ved deres død ønskede at blive brændt. Dette førte til, at Dansk Ligbrændingsforening fra starten af 1900-tallet tilbød en række forskellige forsikringsordninger, hvor danskere kunne spare op til dette. Ordningerne blev etableret med stor succes frem til omkring 1940.

Danskerne havde en lille opsparingsbog fra Dansk Ligbrændingsforening hvor man købte sparemærker og på den måde kunne man fremvise, at man havde vist interesse for at blive brændt/kremeret og derved kunne man opfylde myndighedskravet. Der var således tale om at man kunne købe forskellige forsikringsklasser, hvor præmien var fra 25 øre og op til 5 kr. årligt.


Begravelseskassen Danmark er en selvstændig juridisk forening og er ejet af de personer, som har indgået en aftale med Begravelseskassen Danmark. Egenkapitalen sikrer således medlemmernes indskud, og formuen i Begravelseskassen Danmark er placeret i værdipapirer og fast ejendom.

Bestyrelse og Sekretariat
Historie