Persondataloven

Oplysningspligt i medfør af Persondataloven.

Vi indsamler dine personlige data i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og cpr.nr. af hensyn til vores bistand og til brug for vores aktuarmæssige beregninger og udbetalinger. Hvis vi ikke modtager disse oplysninger, kan vi ikke sikre en korrekt opfyldelse af den valgte aftale.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i henhold til Persondataloven og gemmer oplysninger i 5 år af hensyn til vort bogholderi. Oplysninger, der ikke længere har relevans, slettes.

Den dataansvarlige er den administrerende direktør for Begravelseskassen Danmark, Midtager 39, 2605 Brøndby. Du kan tillige kontakte den dataansvarlige, hvis du vil have indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, lige som du skal kontakte den dataansvarlige, hvis du har indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand uden dit klare samtykke. Et samtykke kan tilbagekaldes. Vi indsamler ikke oplysninger om dig gennem andre medier, sociale netværk o. lign. eller samkører vore registre med andre registre.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt på computere i elektronisk form. Computere m.m. er placeret under kontrollerede forhold og med nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at uvedkommende ikke har adgang til computerne og disses data.

Vi opdaterer oplysningerne om persondata, såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling gør det nødvendigt. I så fald vil der være en bemærkning på forsiden af vores hjemmeside om, at vilkårene er ændret.

Begravelseskassen Danmark, 2018