Opsparing

En opsparing i Begravelseskassen Danmark er en fordelagtig måde at spare op til sin egen begravelse eller bisættelse

Opsparing i Begravelseskassen Danmark

Du skal være fyldt 40 år for at starte en opsparing, og indskuddet er 20 kr. x den alder, du har, når du indbetaler indskuddet. Er du f.eks. 66 år, vil et indskud udgøre 20 kr. x 66 = 1.320 kr. Du kan foretage et eller flere indskud, men max 10 indskud.

Overstiger det opsparede beløb de faktiske begravelsesomkostninger, udbetales differencen til boet.


Ingen indflydelse på øvrig økonomi eller boopgørelse

En Opsparingsordning har ingen indflydelse på beregning af eventuelle personlige tillæg fra Kommunen som f.eks. hjemmehjælp, boligsikring og andre tilskud. I forbindelse med boopgørelsen vil en Opsparingsordning eller en Forudbetalt Begravelse indgå på samme måde som andre begravelsestilskud og aktiver. Der er ikke skattemæssigt fradrag for en Opsparingsordning eller en Forudbetalt Begravelse.Jeg ønsker at indsætte følgende beløb som indskud på min Opsparingsordning beregnet efter min alder x 20 kr

Opsparingen er inflationssikret

Begravelseskassen Danmarks økonomiordning har den fordel, i forhold til andre lignende ordninger, at den har en vis inflationssikring. For at inflationssikre indskuddet opskrives det hvert år med 10 kr. plus en bonus, der hvert år fastsættes af Begravelseskassen Danmarks bestyrelse. Bonussen er afhængig af renteniveauet.