Hvorfor Forudbetalt Begravelse/bisættelse?

Forudbetalt Begravelse betyder, at meget er aftalt, og regningen er betalt for bedemandens ydelser.

Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske ting ved din begravelse eller bisættelse, og forudbetalt nogle af omkostningerne. Du undgår altså, at dine pårørende og efterladte står tilbage med vanskelige beslutninger og økonomiske forpligtelser.


De typiske omkostninger til bedemandens service og arbejde omfatter fx:

  • Kiste
  • Urne
  • Ilægning i kiste
  • Selve ordningen af begravelsen/bisættelsen
  • Rustvognskørsel

Som en del af ordningshonoraret hjælper bedemanden ofte med at bestille blomster, indrykke dødsannonce, kontakte stenhugger med videre.